Proč procesy? Protože jsou všude!

17.02.2015 11:12

Mluvíme-li o řízení procesů, možná si představíme složité výrobní nebo administrativní procesy. Ale proces se obvykle definuje jako změna vstupů ve výstupy. Tedy procesy můžeme vidět všude kolem sebe.

Pokud jsme s výstupem nějakého procesu nespokojeni, potom je dobrá věc proces vylepšit.

Může se ale stát, že proces sám je v pořádku - jen se třeba do něj nedostávají vstupy, které potřebuje k tomu, aby vytvořil výstup. Příkladem může být situace, kdy chceme dobrou kávu, ale vstupní surovina dobrá není.

Pak je situace, kdy proces není nastaven správně - káva se např. nepřipravuje za správné teploty. Anebo se káva dostane ke konzumentovi pozdě, je studená (nebo teplá, podle druhu kávy a osobních preferencí).

Může nastat i to, že je vlastně vše v pořádku - je káva, má správnou teplotu. Jenže my jsme na konci procesu zjistili, že nechceme kávu, ale čaj. Pak může nastat výzva, jak udělat z kávy čaj, jak proces předělat, upravit.

Kupodivu často není takový problém proces upravit, aby byl funkční. Častěji je mnohem těžší zvládnout řízení změny procesu - change management.

A o tom příště.