PROCESY - a jak na ně? Chytře!

Rychlý test - odpovíte-li na některou z následujících otázek "NE", je velmi pravděpodobně čas ve Vaší firmě zrevidovat stávající systém řízení procesů, a pokud neexistuje, tento systém zavést.

 1. Ví každý zaměstnanec ve Vaší firmě, jak jeho práce ovlivňuje ostatní a výsledek celé firmy?
 2. Víte to Vy?
 3. Měříte výkonnost Vaší firmy?
 4. Využíváte všechna prováděná měření?
 5. Víte, jaké ukazatele a proč měříte?
 6. Pracujete s takto získanými daty
 7. Analyzujete reklamace, rozumíte jejich příčinám a aktivně pracujete na jejich odstraňování?
 8. Máte vyřešený systém delegování práce a zastupitelnost?
 9. Víte, jak často a jak dlouho čekají Vaši zaměstnanci na informace nebo prostředky k plnění svých úkolů?
 10. Rozumíte toku procesu od obdržení objednávky po úhrady vydané faktury (O2C)?

Se vším Vám mohu pomoct. Kontaktujte mne.

Vyřešíme společně, když Vás trápí:

 • NEEFEKTIVITA PROCESŮ BEZ ZJEVNÉ PŘÍČINY
 • ZVYŠUJÍCÍ SE POČET REKLAMACÍ
 • POTŘEBA NASTAVENÍ MONITORINGU A MĚŘENÍ PROCESŮ

...a mnoho dalších.

JAK? Pomocí aplikace metod procesního řízení a mých odborných zkušeností, které jsem získala praxí a studiem.

PROČ? Abyste dodávali tak rychle, tak dobře, a za takovou cenu, jak si přejete. Abyste rozuměli tomu, co se ve Vaší firmě děje. Aby Vaši zaměstnanci byli spokojení a výkonní.

PROČ JÁ? Protože vím, jak na to. Mám zkušeností a schopnost se rychle dostat k meritu věci. Vidím firmu jako celek.