100 Zrcadel

Měla jsem tu čest být součástí projektu "100 Zrcadel pokračuje", který přinesl do českých luhů a hájů spoustu inspirace a informací ve formě portrétů žen z několika evropských zemí. Práce mě velmi těšila a pozitivní ohlasy jsou nám potvrzením, že měla smysl! www.100mirrors.eu