Bc. Petra Šimonová, LSS GB

Dálkově jsem vystudovala jsem Fakultu managementu Vysoké školy ekonomické, obor management.

Samostatně jsem absolvovala kurz Lean Six Sigma Green Belt a Lean Six Sigma Black Belt v ICG-Capability s.r.o. a následně získala certifikaci LSS GB po úspěšně ukončeném projektu na odstranění závad v průmyslovém podniku na jižní Moravě.

Procesnímu řízení se věnuji od roku 2008, kdy jsem v rámci své práce vedla projekty na uvádění nových výrobků, ale současně jsem se začala věnovat procesnímu řízení, které se mi opravdu zalíbilo.

Mám zkušenosti s optimalizací procesů a odstraňování defektů jak v administrativních provozech, tak výrobních procesech.

Pracuji jako nezávislý procesní a projektový konzultant, facilitátor a lektor procesního řízení. Více: https://cz.linkedin.com/in/petrasimonova.