Implementace programů

Při implementaci programů je třeba mít k dispozici know-how a zkušený tým, který zajistí úspěch. V opačném případě, a pokud implementace selže, je v budoucnu mnohem menší podpora jakýchkoliv novinek, jak ze strany vedení, tak zaměstnanců firmy.

I v tomto Vám pomohu.

Mám zkušenosti jako člen týmu a vedoucí projektů a pomohu Vám nastavit strukturu pro implementaci programu trvalého zlepšování. Tato činnost zahrnuje nastavení způsobu sběru informací, nastavení eskalací, strukturu celého programu, včetně nastavení pracovních míst a náplní práce.

Kontaktujte mne.