Rituály

Osobně či online v menší skupině

Zdá se, jakoby rituály už v naší společnost neměly místo. Je to škoda, protože nám pomáhají propustit staré, přijmout nové a i díky tomu žít plný a spokojený život.

Protože jsem přesvědčená o tom, že je potřeba si nastavit vlastní hranice a také umět rozpoznat, kdy je potřeba se odpoutat od mateřské energie, připravila jsem pro Vás dva rituály právě na tato témata.

Rituály proběhnou vždy ve skupince 3-5 lidí, osobně nebo online, podle potřeby. Termíny budu vypisovat podle zájmu, s prvními z vás se ráda sejdu už během července.

Během rituálu poznáte, jak můžete pracovat s vaší energií, jak můžete rozpoznat, kdy nectíte vlastní hranice a jaká mohou být vaše připoutání.

Cena za rituál: 850 Kč

Otázky? Napište mi.


Rituál hranic

V životě potřebujeme znát své hranice, rozumět kde a proč probíhají.

Rovněž musíme umět respektovat hranice druhých.

Naše hranice jsou velmi fluidní a závisí na typech vztahů, které navazujeme. Proto potřebujeme znát ten pocit, kdy nám někdo druhý do těch našich zasahuje a měli bychom vnímat, kdy snad my zasahujeme do těch cizích.


Rituál odpoutání se

Dítě je po narození plně závislé na své matce, její výživě a její lásce. Mateřská energie nás živí, sytí a dává nám jistotu v sobě samých.

Jak rosteme, mění se povaha našeho připoutání, až jsme jednoho dne připraveni odejít do světa a stát se tvůrci vlastního života. Tehdy přestáváme potřebovat schválení matky na to, abychom svobodně tvořili.

Jestliže se nám nepodařilo z různých důvodů se od mateřské energie odpoutat, můžeme mít potíže právě v tvůrčí oblasti, což se může projevit v různě - v práci, ve vztazích s vnějším světem, vztahu k jídlu, vztahu k nám samým. Neumíme si najít vhodné zaměstnání, nedokážeme definovat své dary a schopnosti. V tom nám brání právě neschopnost odpoutat se od energie matky.

Znát své hranice úzce souvisí s respektem k sobě a k ostatním. Jde o to, naučit se doslova cítit, kdy nám někdo do našich hranic zasahuje - tedy my to dovolíme, anebo někomu zasahujeme my do těch jeho. Není to vždy stejné, stejná situace u různých lidí znamená jednou, že hranice jsou zachovány a podruhé, že nejsou.