Ochrana osobních údajů

  1. Vaše osobní údaje zpracovává: Bc. Petra Šimonová, se sídlem Podolská 236/90, 147 00 Praha 4, podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku MČ Praha 4 dne 10.11.2014 pod. č.j. P4/106413/14/OŽ/FEJ, IČ: 03555143, e-mail: petra(@)petrasimonova.cz, tel.: +420 728 917 072 (dále jen správce osobních údajů, správce).
  2. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, telefon, e-mail, adresa (v případě, kdy jste mi ji poskytli).
  3. Účelem zpracování je oprávněný zájem správce - tedy údaje zpracovávám proto, abych Vám mohla poskytovat služby.
  4. O Vašich informacích a údajích zachovávám mlčenlivost. Vaše údaje tedy nepředávám žádným dalším osobám ani institucím, nicméně z povahy věci k nim (v případě, že jste na mém webu vyplnili kontaktní formulář) může mít přístup poskytovatel hostingu webu. Současně jsem Vaše výše uvedené osobní údaje povinna sdělit např. při kontrole Finančnímu úřadu a dalším státním organizacím a úřadům, pokud prokáží, že je to nutné. 
  5. Kdykoliv máte právo požádat mě, abych Vaše údaje nadále nezpracovávala, případně kdykoliv máte možnost se na mne obrátit se žádostí o opravu těchto údajů. K tomu prosím využijte shora uvedené kontakty, případně kontaktní formulář zde na webu.