Ochrana osobních údajů

  1. Vaše osobní údaje zpracovávám já jako správce Vašich osobních údajů, tedy Bc. Petra Šimonová, Podolská 236/90, 147 00 Praha 4, podnikatelka zapsaná v živnostenském rejstříku MČ Praha 4 dne 10. 11. 2014 pod. č.j. P4/106413/14/OŽ/FEJ, IČ: 03555143, e-mail: petra(@)petrasimonova.cz, tel.: +420 728 917 072.
  2. Neprovádím analytiku webu a Vašeho pohybu na mých stránkách, nevyužívám služeb Google Analytics ani Google AdSense. V případě otázek mě prosím kontaktujte. 
  3. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, telefon, e-mail, adresa (v případě, kdy jste mi někeré nebo všechny z těchto údajů poskytli).
  4. Účelem zpracování je oprávněný zájem správce - tedy můj. Vaše údaje zpracovávám proto, abych Vám mohla poskytovat služby, kdy se např. telefonicky domlouváme o místě a termínu setkání, na to potřebuji vědět Váš telefon, což je z hlediska GDPR osobní údaj, propojený s Vaším jménem.
  5. O Vašich informacích a údajích zachovávám mlčenlivost. Vaše údaje tedy nepředávám žádným dalším osobám ani institucím, nicméně z povahy věci k nim (pokud jste na mém webu vyplnili kontaktní formulář) může mít přístup poskytovatel hostingu webu a provozovatel webu. Vaše výše uvedené osobní údaje jsem dále povinna sdělit např. při kontrole Finančnímu úřadu a dalším státním organizacím a úřadům, pokud prokáží, že je to nutné.
  6. Kdykoliv máte právo požádat mě, abych Vaše údaje nadále nezpracovávala, případně kdykoliv máte možnost se na mne obrátit se žádostí o opravu těchto údajů. Pro zaslání Vaší žádosti prosím využijte shora uvedené kontakty.