Obchodní podmínky k poskytovaným službám

  1. Poskytovatel služeb: Bc. Petra Šimonová, se sídlem Podolská 236/90, 147 00 Praha 4, podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku MČ Praha 4 dne 10. 11. 2014 pod. č.j. P4/106413/14/OŽ/FEJ, IČ: 03555143, e-mail: petra(@)petrasimonova.cz, tel.: +420 728 917 072 (dále jen poskytovatel).
  2. Předmět služeb: poradenství v oboru osobního a firemního poradenství pro jednotlivce a společnosti (dále klient, klienti).
  3. Uzavření smlouvy / objednávky mezi poskytovatelem a klientem proběhne po vzájemné dohodě buď ústně nebo písemně, vč. odsouhlasení hodinové ceny za jednotlivé konzultace, případně za celou dodávku, podle typu spolupráce.
  4. Klient se zavazuje k tomu, že z jednání anebo konzultací nepořídí žádný audiovizuální záznam, a to ani pro vlastní potřeby.
  5. Služby poskytovatel poskytuje klientovi osobně, telefonicky, či přes elektronické video-platformy v souladu s oboustrannou dohodou.
  6. Pokud to povaha zakázky / služeb vyžaduje, jsou zpracovávány písemné výstupy, které jsou fakturovány zvlášť, což je dohodnuto při uzavření smlouvy.
  7. Klient se uzavřením smlouvy zavazuje tyto obchodní podmínky respektovat.
  8. Poskytovatel se zavazuje na základě smlouvy dodat požadované služby klientovi, který je v dohodnutém termínu dohodnutým způsobem uhradí. V případě prodlení platby je poskytovatel oprávněn účtovat úroky z prodlení.
  9. Všechna ujednání se řídí českým právním řádem

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 2. 2021.