Pozor - chyba

16.07.2021

"Udělal jsem chybu, hurá!" šťastně volal lektor na jednom workshopu a povzbuzoval nás, abychom se stejným elánem tento výkřik zopakovali.

Nevěřícně jsem na něj zírala, zvolání jsem zopakovala bez valného nadšení a doufala, že na mně není vidět, jak pitomě se cítím (bylo, samozřejmě).

Chybami se člověk učí, se říká.

Ono je to takové vzletné, tohle úsloví, ale v momentě, kdy se kvůli přehlédnuté desetinné čárce či zapomenutému slovu ve smlouvě zhatí několikamilionový obchod, je to k vzteku a rozhodně ten, kdo tuto chybu udělal, není štěstím bez sebe, spíše jen bez sebe.

Když si ale poupravíme úsloví na "chybami se FIRMA učí", hned je to jiná.

Na základě známých chyb a po analýze jejich příčin je totiž možné nastavit proces kontroly před tím, než dojde k zásadní škodě na majetku či nervech majitelů.

Třeba
✔ předem odsouhlasený vzorek před výrobou série náhradních dílů nám zajistí, že pracovníci nebudou manuálně vrtat otvory na té straně, kde měly být (a nejsou) a nezalepovat ty druhé - aktuální reálná zkušenost. Škoda několik člověkohodin vysoce kvalifikovaných pracovníků a zpoždění zakázky 1/2 den.
✔ kontrola funkčnosti prvků na webu před jeho spuštěním do provozu (tedy kontrola nejen vizuální, ale celkové funkčnosti) zase zajistí šťastné zákazníky, kteří zdárně projdou procesem nákupu a udělají šťastnými i nás
✔ ověření srozumitelnosti pokynů návodky před jejím umístěním u stroje povede k tomu, že operátoři na lince nebudou zbytečně kreativní a nebudeme tudíž muset řešit ještě více závad, než předtím.
Atd.

Faktem sice je, že se kvalita nedá vykontrolovat, ale že se musí vyrobit, nicméně jelikož jsme lidi a občas si dost z nás (no možná i všichni...) řekne "udělal jsem chybu", potom je nutné chyby eliminovat i po cestě.

V podstatě kdykoliv někdo udělá chybu, mělo by se s ní pracovat jako s informací a odstranit její PŘÍČINU (ne viníka).

Příčina může být
🔎 nedostatečné proškolení
🔎 chybné nastavení systému (např. umožňuje zadat jinou měnu, i když není potřeba)
🔎 nesrozumitelný návod
🔎 špatně nastavená komunikace a chybějící schválení
Atd.

Na to, abychom s příčinami pracovali, nemusíme být LEAN či LSS expert, ale musíme mít čas a chuť zjišťovat je a pracovat na jejich odstranění.

Je to lehčí, než to vypadá a přínosnější, než si myslíte.

Co je k tomu potřeba?
➕ rozumět procesu, který ve firmě probíhá, a měřit ho. Pak mohu vidět chyby i např. přímo ve vizualizačním nástroji.
➕ čas na analýzu chyb a nastavení opatření k jejich eliminaci
➕ prostředí, kde nebudou zaměstnanci chyby tajit a skrývat (tohle není lehké vždy zajistit, zvlášť, když stejnou chybu udělal někdo pošesté...)
➕ vnímání procesu (a firmy) jako celku, a někdy ochota přijmout, že příčina může být i jinde, než bychom si přáli.
Atd.

Pokud s tím potřebujete pomoct, kontaktujte mne. Ráda Vás nastavením eliminace chyb provedu. Je to pro mě zábava a pro Vaši firmu to bude nadmíru přínosné.