Stín

02.02.2022

O stínu v nás jsem se okrajově už zmínila v článku Emoce!.

Onehdy jsem dostala od jednoho člověka otázku, jestli bych mohla doporučit nějakou knihu na toto téma. Ani snad radši ne...

Nejsem totiž přesvědčena o tom, že tato kniha pomáhá si stínový aspekt zpracovat. Možná jste už o ní slyšeli, svého času byla dokonce ke stažení v PDF zdarma na internetu, jmenuje se Temná stránka hledačů světla od Debbie Ford. Pokud už byste se s knihou rozhodli pracovat, rozhodně nedoporučuji pracovat s ní lineárně, i když pokud si dobře vzpomínám, autorka právě linerání práci doporučuje. Já místo toho navrhuji, abyste to nechali "náhodě", Vesmíru, a knihu otevřeli tam, kde Vás to přiláká. A pokud při práci s knihou pocítíte silné emoce či pocity, honem rychle ji odložte. Řiďte se tím, co cítíte. Pokud cítíte hněv, vztek, odmítání, potom by bylo dobré se ke knize později vrátit. Pokud se Vám ale bude např. točit hlava, bude se Vám dělat nevolno, propadnete se zničehonic do hlubokého smutku, či se Vám začne ozývat deprese, zmatek, knihu ihned odložte, a v takovém případě doporučuji se už k ní vůbec nevracet. Zřejmě pro Vás bude vhodnější jiná cesta pro práci se stínovými aspekty.

Co je to stín?

Olga Trusková, jejíž výklady na kanále Tichá krása (YouTube, Vimeo) mi byly a stále jsou hodně velkou pomocí i inspirací, v některém z nich řekla krásnou větu:

"Stín je to, co si myslíme, že nejsme."

A pozor - tohle platí v každém ohledu. Tedy jak v tom "negativním", tak "pozitivním".

Já o sobě třeba vím, že mám potřebu mít poslední slovo a mít vždycky pravdu. To by se dalo považovat za negativní vlastnost. A pak o sobě třeba vím, že jsem velkorysá. To by se dalo považovat za pozitivní vlastnost.

Pokud se dostanu do konfliktu se zástupci dodavatelů energií, tak mi můj "negativní" rys může pomoci vyjednat si lepší podmínky tam, kde všichni ostatní skončí. Jsem zarputilá a vytrvalá.

Pokud se dostanu do situace, kdy se mě snaží někdo jiný obrat o výsledky mé práce, a já to přijmu a nebráním se, projevím svou velkorysost, ale moc ku prospěchu mi nebude.

To jen tak na úvod, co jsou ty "dobré" a "špatné" vlastnosti. Přeberte si to podle potřeby.

Stínové aspekty a traumata

V momentě, kdy své "stíny" používáme v plné síle a nejednáme ve strachu, ale v celistvosti - sami ze svého pravého já, jsme při jednání klidní a v pohodě, pak je to důkazem, že máme vyřešená svá případná traumata. Pokud ale místo své celistvé osobnosti používáme kompenzační mechanismy, nejsme s to se postavit např. bezprávnému jednání, ale později dostaneme vztek, nebo se hněváme sami na sebe, případně si bereme něco na úkor někoho jiného a současně si nechráníme své hranice a svou "zahrádku", tak jednáme z místa traumatu. A s tím je potřeba začít pracovat.

Problém je ale, že i když se trauma podaří zpracovat, může pořád zůstat pachuť jakési neadekvátnosti při projevu "stínu". Pokud např. jste byli označeni za agresivního jedince, a Vám se podaří agresivitu zpracovat, přijmout ji, pochopit, případně vyléčit i své vnitřní trauma, ze kterého agresivita vzešla, tak se Vám stále ještě může dít, že na praktické, rozumové, každodenní rovině, budete mít ze své agresivity obavy, a může Vám připadat, že se agresivně chováte - a ona to přitom není pravda. Zde se hodí nechat si poradit, třeba od někoho, kdo Vám věří a má Vás rád, aby Vám pomohl vidět Vás v reálném světle. Málokdy totiž máme takovou sebereflexi, abychom toto dokázali vidět. Může se nám také stát, že se necháme rozhodit hodnocením někoho, kdo to s námi myslí dobře (tedy alespoň to tvrdí). Pak je dobré požádat o hodnocení tohoto aspektu více lidí, kterým můžete důvěřovat. A pokud se s původním kritikem o 180° rozchází, potom je čas nevěnovat kritikovi více pozornosti.

Sebereflexe a sebepoznání jako klíčové aspekty pro práci se stínem

Jedním z nástrojů, které třeba mně umožnují vidět se v pravém světle, je můj Human Design popis (osobně mám mentální problém s názvem "Human Design", ale to je čistě můj zásek).

Pokud jste se s HD ještě nesetkali, je to nástroj, díky kterému se můžete dostat k popisu svého potenciálu, a může Vám pomoci najít Vaši životní cestu, prostřednictvím ukázání Vašich darů, talentů, omezení, ale např. i strachů.

Můj HD třeba ukazuje strach z neadekvátnosti, strach ze zítřka a strach ze včerejška. Zajímavě ale neukazuje strach ze smrti - to ale bylo nicméně něco, co jsem si musela zpracovat v rámci své životní cesty, prostřednictvím úmrtí obou rodičů a mého vlastního přímého ohrožení na životě.

Takže je evidentní, že HD může ukázat něco, s čím vlastně nesouzním a naopak - nemusí obsahovat to, čemu o sobě věřím.

HD má podle mého velmi laického názoru tu past, že "funguje" jen v případě, že máme zpracovaná traumata, která by nám v případném využít potenciálu mohla překážet. Navíc, pokud jste si nechali zdarma na internetu nechat vygenerovat HD popis, možná jste z něj nebyli moc moudří. Já jsem právě z těchto zdarma popisů získala dojem, že je to k ničemu, bylo to nesrozumitelné a nenapojitelné na běžný život.

Ale osobně podrobně vypracovaný praktický popis od odborníka pomáhá vidět sám sebe v pravém světle. Takový popis Vám může dát expert, ale rozhodně nedoporučuji, abyste si teď hned nechali udělat svůj HD popis. Pokud se Vám např. při mém popisu HD ježí i vlasy, které nemáte, potom to není nástroj pro Vás. Vesmír je plný možností a Vy si prostě jen z palety vyberte to své. Pro mě je HD alespoň v této životní etapě zajímavý nástroj. Pro Vás třeba ne. 

Jak stín poznat?

Otázka za milion...

Odpověď je asi nesmírně jednoduchá (je to vše, co si myslíme, že nejsme) a nesmírně složitá zároveň.

Pokud si o sobě např. myslíme, že jsme štědří, a považujeme to za svůj řekněme totem, se kterým se rádi chlubíme a ztotožňujeme se s ním, s největší pravděpodobností máme nějaký problém v oblasti hojnosti, konkrétně peněz.

Ale pak už to začíná být složitější.

Mohli jsme uvěřit např., že se o nás vždy někdo postará a tak jsme štědří takříkajíc z cizího. A pak se jedná o stínový aspekt. Ve skutečnosti můžeme mít naopak k penězům odpor a takto se jich můžeme nevědomě zbavovat, a čekáme, že se zase o nás někdo postará. Ale věříme-li na energii peněz, kterou dokážeme cítit-vnímat (já osobně toto nedokážu, alespoň to o sobě nevím), a jsme štědří vědomě a řekněme "racionálně" (tj. nedáme prvnímu žebrákovi celou výplatu), a navíc dáváme z dobroty srdce, potom je to asi v pořádku.

Důležitá je tam zřejmě ta motivace, ten důvod pro jednání. Dávám z čistého srdce a cítím se při tom vyrovnaně? Pak je to zřejmě OK. Nebo se cítím vykolejený a mám s pocitem dávání spojeny extrémně silné emoce? Potom pozor, velmi silné (jak negativní, tak pozitivní) emoce jsou jednoznačná informace o tom, že je za situací cosi dalšího. Možná trauma, možná stín. Možná obojí.

Nedá se říci, že vyloženě nějaký aspekt je stínový a je potřeba s ním pracovat.

Ale zdvižený prst může být něco, o čem si myslíme, že nás to "definuje". Když si např. o sobě myslíme a honosíme se tím, že jsme tolerantní a současně nám pijí krev lidé, kteří tolerantní rozhodně nejsou, pak to stojí za prozkoumání, a lze se domnívat, že právě tam leží nějaký náš stín. (Pamatujete? Stín je všechno, co si myslíme, že nejsme...)

Jeden příklad: Například můžeme být příliš úzkostliví a mít obavy, aby se v práci stihnul termín, pak z toho nespíme. Ale jsme z týmu jediní, nikdo jiný si takovou hlavu nedělá a ani šéfa to moc nepálí.

A tento moment pro nás může být výborná navigace, jak poznat, že právě toto je náš stínový aspekt.

Když se chováme svým způsobem neadekvátně a odlišně od okolí. Samozřejmě můžeme být v týmu totálních blbců, kteří nepoznají průšvih, ani když jim sedí na stole, a potom je naše úzkostlivost svým způsobem na místě. Ale jen "svým způsobem" - protože když přebíráme zodpovědnost za druhé, neděláme dobře. Ale o tom někdy příště.